ایمیل

کلمه عبور

نوع پنل


رمز عبور را فراموش کرده ام

فروش شارژ اینترنتی ایرانسل ,  همراه اول , تالیا , رایتل ...فروش میان فصل با 70 درصد تخفیف
پژوهش کارشناسی ارشد تربیت بدنی مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی
دسته بندی تربیت بدنی
بازدید ها 333
فرمت فایل docx
حجم فایل 347 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 85
قیمت: 39,000 تومان
مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی

فروشنده فایل

کد کاربری 1230
کاربر

پژوهش  کارشناسی ارشد تربیت بدنی مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی

بسیار کامل و آماده صحافی

عنوان                                                                                                                            صفحه

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه................................................................................................................................ 2

بیان مسئله........................................................................................................................... 4

ضرورت و اهمیت تحقیق........................................................................................................ 6

اهداف تحقیق......................................................................................................................... 8

فرضیات تحقیق...................................................................................................................... 8

محدودیت­های تحقیق.................................................................................................................. 9

واژه­ها و اصطلاحات............................................................................................................... 9

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق

مقدمه................................................................................................................................ 12

تعریف توجّه........................................................................................................................ 12

تاریخچۀ توجّه..................................................................................................................... 13

نظریه­های توجّه................................................................................................................... 14

کانون توجّه.......................................................................................................................... 19

شیوه­های توجّه..................................................................................................................... 19

ویژگی­های توجّه..................................................................................................................... 20    

هوشیاری و توجّه.................................................................................................................. 21

توجّه­ انتخابی........................................................................................................................ 22

توجّه و سطح مهارت.............................................................................................................. 22

رابطه توجّه و سطح مهارت..................................................................................................... 22

رابطۀ توجه و اجرا................................................................................................................ 23

دستورالعمل­های آموزشی و توجّه................................................................................................ 24

تصویرسازی ذهنی چیست....................................................................................................... 25

چگونگی انجام تصویرسازی ذهنی............................................................................................. 26

انواع تصویرسازی ذهنی........................................................................................................ 26

موارد استفاده از تصویرسازی ذهنی و آثار آن............................................................................... 29

نظریه­ های تصویرسازی ذهنی................................................................................................ 31

شیوه­ های توسعۀ برنامه تمرین تصویرسازی ذهنی....................................................................... 38

کاربردهای تصویرسازی ذهنی............................................................................................... 39

افزایش مهارت­ های روان­شناختی................................................................................................ 39

تحقیقات مربوط به توجّه....................................................................................................... 41

تحقیقات مربوط به تصویرسازی ذهنی...................................................................................... 53

تحقیقات مربوط به تصویرسازی کانون توجّه.............................................................................. 62

نتیجه­ گیری...................................................................................................................... 64

 

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه............................................................................................................................... 67

روش تحقیق....................................................................................................................... 67

جامعه و نمونۀ آماری........................................................................................................... 67

متغیّرهای تحقیق.................................................................................................................. 67

ابزار اندازه­گیری و روش جمع­ آوری اطلاعات............................................................................ 68  

روش اجرای تحقیق............................................................................................................... 72

روش آماری و شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات............................................................................... 75

 

تجزیه و تحلیل اطلاعات و یافته­ های تحقیق فصل چهارم:

مقدمه..................................................................................................................................... 77

توصیف داده ­ها........................................................................................................................ 78

آزمون فرضیۀهای آماری.......................................................................................................... 80

فرضیۀ اول............................................................................................................................. 80

فرضیۀ دوم............................................................................................................................. 81

فرضیۀ سوم............................................................................................................................ 82

فرضیۀ چهارم......................................................................................................................... 83

فرضیۀ پنجم........................................................................................................................... 84

فرضیۀ ششم........................................................................................................................... 85

فصل پنچم: بحث ونتیجه­ گیری

مقدمه..................................................................................................................................... 87

نتایج تحقیق............................................................................................................................ 87

بحث ونتیجه­ گیری داده­ های تحقیق............................................................................................ 88

پیشنهادات پژوهشی................................................................................................................ 91

پیشنهادات آموزشی................................................................................................................. 91

 

فهرست جداول                                                                                                                         صفحه

جدول 1-3 : نوع فعالیت­های گروه­های سه­ گانه پژوهش....................................................................... 73

جدول 2-3 : طرح کلّی روش اجرای تحقیق...................................................................................... 74

جدول 1-4 : اطلاعات توصیفی گروهها در تکلیف ردیابی.................................................................... 78

جدول 2-4 : اختلاف نمرۀ پیش­ آزمون و پس ­آزمون گروه تصویرسازی توجّه درونی در مرحلۀ فراگیری ............ 80

جدول 3-4 : اختلاف نمرۀ پیش­ آزمون و پس ­آزمون گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در مرحلۀ فراگیری ........... 81

جدول 4-4 : نمرۀ تفاضل پیش ­آزمون از پس­ آزمون گروه­های سه­ گانه....................................................... 82

جدول 5-4 : اختلاف نمرۀ پس ­آزمون و آزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه درونی در مرحلۀ یادداری....... 83

جدول 6-4 : اختلاف نمرۀ پس ­آزمون و آزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در مرحلۀ یادداری ..... 84

جدول 7-4 : نمرۀ تفاضل پس ­آزمون از آزمون یادداری گروه­های سه­ گانه................................................ 85

 

فهرست نمودارها                                                                                                                     صفحه

 

نمودار 1-4 : نمودار میانگین سن آزمودنی­ ها در گروه­های سه­ گانه........................................................ 79

نمودار2-4 : نمودار میانگین نمرۀMIQ _R  آزمودنی ­ها در گروه­های سه­ گانه......................................... 79

نمودار3-4 : اختلاف نمرۀ پیش آزمون و پس آزمون گروه تصویرسازی توجه درونی در مرحلۀ فراگیری .......... 80

نمودار 4-4 : اختلاف نمرۀ پس­آزمون وآزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه درونی در مرحلۀ یادداری ........ 81

نمودار 5-4 : اختلاف نمرۀ پیش آزمون و پس آزمون گروه تصویرسازی توجه بیرونی در مرحلۀ فراگیری ........ 82

نمودار 6-4 : اختلاف نمرۀ پس­آزمون وآزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در مرحلۀ یادداری ....... 83

نمودار 7-4 : رونـد پـیشرفت گـروه‌ها در طی مراحل پیش­آزمون و پس­آزمون در تکلیف ردیابی......................... 84

نمودار8-4: رونـد پـیشرفت گـروه‌ها در طی مراحل پس­آزمون و ­آزمون یادداری در تکلیف ردیابی .....................85

 

فهرست شکل­ ها                                                                                                       صفحه

         

 شکل 1-2 : استفاده از توجّه در مراحل مختلف پردازش بر اساس تئوری­های مختلف تک ­کانالی... 16

شکل 2-2 : مقدار بالقوۀ منابع پردازش و ساختار آن­ها از منابع پردازشی در توجّه ویکنز و

همکاران 1984............................................................................................................... 18

شکل 1-3 : صفحۀ نمایش نرم­افزار با امکانات مربوط.............................................................. 69

شکل 2-3 : وارد کردن مشخصات فردی آزمودنی­ها.................................................................. 69

شکل 3-3 : مشخصات کامل آزمون ایجاد شده.......................................................................... 70

شکل 4-3 : ایجاد مراحل مختلف (فراگیری، یادداری) .............................................................. 70

شکل 5-3 : اجرای آزمون و نتیجۀ پایانی آن............................................................................ 71

شکل 6-3 : انتقال و ذخیرۀ اطلاعات به­دست آمده در نرم­ افزا...................................................... 71

شکل 7-3 : تصویر دستگاه تعقیب­ سنج.................................................................................. 72

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
پاورپوینت تاسیسات و اماکن ورزشی
پاورپوینت تاسیسات و اماکن ورزشی
قیمت: 31,000 تومان
دانلود پاورپوینت تاسیسات و اماکن ورزشی دانلود پاورپوینت تاسیسات و اماکن ورزشی
پاورپوینت ماده های دوومیدانی
پاورپوینت ماده های دوومیدانی
قیمت: 37,000 تومان
دانلود پاورپوینت ماده های دوومیدانی دانلود پاورپوینت ماده های دوومیدانی
پاورپوینت نقش مربی
پاورپوینت نقش مربی
قیمت: 13,000 تومان
دانلود پاورپوینت نقش مربی دانلود پاورپوینت نقش مربی
پاورپوینت فیزیولوژی تئوری درجه 3
پاورپوینت فیزیولوژی تئوری درجه 3
قیمت: 17,000 تومان
دانلود پاورپوینت فیزیولوژی تئوری درجه 3 دانلود پاورپوینت فیزیولوژی تئوری درجه 3
پاورپوینت رشد
پاورپوینت رشد
قیمت: 16,000 تومان
دانلود پاورپوینت رشد دانلود پاورپوینت رشد
پاورپوینت اصول برنامه ریزی و تمرین
پاورپوینت اصول برنامه ریزی و تمرین
قیمت: 17,000 تومان
دانلود پاورپوینت اصول برنامه ریزی و تمرین دانلود پاورپوینت اصول برنامه ریزی و تمرین
پاورپوینت اصول و مبانی تربیت بدنی
پاورپوینت اصول و مبانی تربیت بدنی
قیمت: 25,000 تومان
دانلود پاورپوینت اصول و مبانی تربیت بدنی دانلود پاورپوینت اصول و مبانی تربیت بدنی
پاورپوینت مبانی آمادگی جسمانی
پاورپوینت مبانی آمادگی جسمانی
قیمت: 16,000 تومان
دانلود پاورپوینت مبانی آمادگی جسمانی دانلود پاورپوینت مبانی آمادگی جسمانی
پاورپوینت آناتومی و حرکت شناسی
پاورپوینت آناتومی و حرکت شناسی
قیمت: 23,500 تومان
دانلود پاورپوینت آناتومی و حرکت شناسی دانلود پاورپوینت آناتومی و حرکت شناسی
پاورپوینت آناتومی عناصر اسکلتی
پاورپوینت آناتومی عناصر اسکلتی
قیمت: 64,800 تومان
دانلود پاورپوینت آناتومی عناصر اسکلتی دانلود پاورپوینت آناتومی عناصر اسکلتی
مفاصل
مفاصل
قیمت: 34,200 تومان
دانلود مفاصل دانلود مفاصل
پاورپوینت عضلات صورت و گردن
پاورپوینت عضلات صورت و گردن
قیمت: 53,100 تومان
دانلود پاورپوینت عضلات صورت و گردن دانلود پاورپوینت عضلات صورت و گردن
پاورپوینت معرفی انواع استخوان ها
پاورپوینت معرفی انواع استخوان ها
قیمت: 47,700 تومان
دانلود پاورپوینت معرفی انواع استخوان ها دانلود پاورپوینت معرفی انواع استخوان ها
پاورپوینت آناتومی بدن انسان
پاورپوینت آناتومی بدن انسان
قیمت: 25,000 تومان
دانلود پاورپوینت آناتومی بدن انسان دانلود پاورپوینت آناتومی بدن انسان
پاورپوینت مقاله مفهوم تغذیه
پاورپوینت مقاله مفهوم تغذیه
قیمت: 53,000 تومان
دانلود پاورپوینت مقاله مفهوم تغذیه دانلود پاورپوینت مقاله مفهوم تغذیه
فروش میان فصل با 70 درصد تخفیفهسته گیر آلبالو
پشتیبانی از تمامی بانک ها-فایل بوکر

بالا